Skateboardläger i Grycksbo

Ungdomar från hela Falun har samlats i Grycksbo under ett par dagar för att vara med på ett skateboardläger. Under lägret får de lära sig att åka i rampen och göra hopp och olika "tricks" med brädan.