Trefika med Kerstin Söderbaum Fletcher

Hon startade upp Söderbaumska skolan i Falun men lämnade det projektet efter 10 år precis som det var sagt innan. Men då skaffade sig Kerstin ett nytt projekt. Tersen - ett gemenskapsboende för människor i den tredje livsfasen. Vilket helt enkelt betyder personer som är typ över femtio och inte har några barn boende hos sig.