30/7 Trångt i Idre

3:01 min

Polis- och tullpersonalen i Idre har en gemensam station i Idre och på grund av ökad personalstyrka har de blivit trångbodda.

Stefan Ubbesen träffade polisens stationsbefäl i Idre, Lena Nilsson, och kollade hur stort problemet är: