Deltidsbrandkårerna har länge haft det svårt att rekrytera brandmän

Deltidsbrandkårerna har länge haft det svårt att rekrytera brandmän på deltid nu riskerar kårerna också att bli av med en del av den personal de redan har.
Det handlar om personer som som varslats från sina ordinarie jobb och som inte har råd att vara kvar för de nya akassereglerna tillåter inte att en person har ett deltidsjobb och stämplar upp till en heltid.
På Vargöns brandstation finns flera deltidsbrandmän som är uppsagda från Wargöns bruk eller Vargön Alloys och i Åsensbruk jobbar dom flesta på Håfreströms Bruk som snart stänger fabriken. Och det finns fler exempel från andra orter här i Väst.

När man hade skrotningspremien senast så skrotades det mer, bättre fart på begagnadmarknaden. många vill inte byta in sin bil idag för att det ger så lite pengar. Skrotningspremien bör vara ganska hög så man får bort gamla skruttiga bilar som är dåliga bort från bilparken men tanken är att folk ska köpa mer bilar, om man uppmuntrar det så blir det mer bilar i trafiken och mer avgaser. Många i miljön som tycker det är bra det som händer, man ska satsa på kollektivtrafiken i stället för bilar.