24 maj

Arbetsplatsolyckorna blir fler

Hittills i år har 19 personer omkommit på sina arbetsplatser. Under första kvartalet har antalet arbetsplatsolyckor ökat med elva procent jämfört med samma period förra året, från 7 500 till 8 339.

Enligt Arbetsmiljöverket minskade antalet dödsolyckor på arbetsplatser liksom antalet olyckor där de senaste fem åren, men nu har trenden vänt. Sverige räknas ju annars som världsledande inom arbetsmiljöområdet.

Beror ökningen på mer stress och press på arbetsplatserna, mer slarv eller kanske rentav dålig information? Vilket ansvar har facket?

Lennart Pettersson är ombudsman i IF Metall i Bohuslän-Dal, med ansvar för arbetsmiljöarbete, ser allvarligt på ökningen.

Programledare Lars Gunnar Övermyr