Onsdag 29 September

Förslagna förskingrare kan klara sig

En kvinna i Västsverige misstänks ha förskingrat minst 45 000 kronor från bl.a tre försåndshandikappade kvinnor. Kvinnan har även haft ett högt uppsatt förtroendeuppdrag inom Rädda Barnen.

Då och då kablas nyheter som denna ut, om gode män som ska hjälpa personer som inte har möjlighet att sköta sin egen ekonomi, men som istället skor sig själva.

Även om det görs kontroller inför att en person ska utses till god man, så kontrolleras sällan den gode mannens verksamhet löpande, om bara de årliga redovisningarna av ekonomin ser bra ut och en skicklig bedragare kan ha möjlighet att förskingra pengar utan att det upptäcks. Men ändå är det vanligare att gode män avstängs på grund av slarv, än av bedrägeri. Det visar samtal som Sverige Radio Väst haft med överförmyndaren i en kommun i vårt område.