Puls tisdag i Rännelanda

I Rännelanda startas ett getmejeri i veckan. Därifrån sänder Puls mellan 15 och 16. Efter 16 handlar det om föräldrar som fuskar med ersättningen för vård av sjukt barn, enligt en ny rapport. En av författarna till denna rapport är med i Puls, och det blir synpunkter från föräldrar och andra skattebetalare.

Puls hör ni mellan 15 och 16:45, och programledare är Marcus Gorne och Birgitta Andersson.