Café Romano 2007-01-21

Ande kado kurkesko programo anda Café Romano si tumen shajipe te shunen pa kado!
Sar trajin e Rom pa ljuma? Sar si lenge tradici? Si pashe vaj si maj dur kaverestar? Shunen! Hur lever romerna i världen? Finns det likheter eller bara olikheter?

Ando paluno kurko shundam jeke romes so kerel buci sar sudja. So phenen e rom ando Svedo pa kodo ke si romane sudja?
Shunen! Vad säger romerna i Sverige om att det finns romska åklagare?

Nadja phenela tumenge sar si lako trajo. Sar voj biri te kerel buci thaj vi te avel la vrama peska familjasa!
Shunen! Nadja berättar för er om att hon arbetar hårt och hur hon hinner få tid för sin egen familj.

Shunen jek shukar paramicia so Adam Parno Szoppe getosardas tumenge! Lyssna på en saga som Adam Szoppe läser för er!

 

 

Kado thaj romani muzika sa tumara pacivake!
OBS! Po kaver kurko 28 Januari chi avela Café Romano feri avela Radio Chachimo!
Nästa vecka sänds det nya programmet Radio Chachimo istället för Café Romano!