Romanipe thaj e shkola djal kado jase na?

Shaj te ikere tiro romanipe kana dja ande uche/shkole univerisitetore  thaj sar shaj te kere, te arakhe tiri kultura, tradicia. O Radio romano vorbil e romenca pe akav puchipe sar von dikhen pa kado ashun so vorib o Roman.