2008-03-02 Café Romano

Ande kado kurkesko Café Romano shaj te shunen so e rom ghindon pa ansuripe/prandipe.

Keci bersh si te avel e ternen? Sar si te avel?

Sar mangavel pe e shejan ande Rumunia? Biknen shejan kote?

Kado shaj te shunen thaj shaj te shunen sar e ”bare” aktivistura keren penge jekh paciv pala jek baro kidipe.

Sa kado thaj vi romani muzika tumenge so shunen po Café Romano.