8 Aprilo e Romengo internationalno dive

8 aprilo festuilpe andi drago ljumia kotar o 1971 bers. Ando akava djes e UN pindjarda e romen sar internationellno minoriteteno grupa ando jekh kongreso savo ikerdilo andi Engleska ando sherutno foro London. Ando akav romano kongreso kaj kedljepe but roma kerdje jekh romano sibolo ”e lolji rota thaj vunata thaj zeljene riga”thaj ljilje e himna Gelem Gelem.

Den romska nationaldagen firas världen över den 8 april, national dagen har firats av romerna världen över sedan 1971.

Romerna firar för att Förenta Nationerna (FN) erkände romerna som en internationell minoritetsgrupp. Detta skedde vid den första romska kongressen i London 8 april 1971. Även den romska sången ” Gelem gelem” (jag har vandrat). Då infördes också den romska flaggan med ett rött hjul mot ett blått och ett grönt fält.