Le respiratora si dosta ando Swedo kana avela e balengi influensa

Si dosta respiratora te nakel o Swedo e pandemia le balengi influensa. Respiratora dostaj ale chi zanen chi o personalo pe bolnjici avela dosta te malavela o nasvalipe avri zorales.Kana nasvajves ande kado nasvalipe jek cera maj zorales atunchi trobuj le manushes intensivvård thaj te shon les po respirator.

Kana nasvajves ande kado nasvalipe jek cera maj zorales site shon tu po respiratoro. E Agneta Holmström anda socialstyrelsen phenel ke dhiken po England, Australia thaj Amerika kaj maj anglonimastar sasle but kaj nasvajvenas thaj shonas buthe zenen ande bolnjici thaj buten anda lende trobujas intensivvård respiratorenca. Te avela kade ke nasvajven ando sigo tempo si le Swedos dosta respiratora ale te avela kade ke truboj maj bute zenen kodi mashinka sar kate kaj den le manushes kaj kritisk nasvajlas pe bukhe atunchi chi zanena so te kheren fajma trobuja atunchi ande kavera thema te bishaven

O Socialstyrelsen thaj e Smittskyddsinstituten phenen ke site kheren kade ke te konsentrolinpe maj but pe manush kaj si ando riziko te nasvajven zorales sar te lel aj the phirel krojal o nasvalipe.

Ande grupa savi kinadzol riskgrupa si manush saven si varesosko kronisk nasvalipe po ilo vaj ande bhuke thaj manushen saven si zorales choro immunförsvar. Shavora save si maj cera sar 2e bershenge thaj ziovla save si phare vi von ande kodi grupaj ale ziopon avla e vaccinacija ando Swedo sar kaj phenen ando September chi birina te den le cine shavoren thaj chi le phare ziovlan ke naj kade inke testovano aj daran te den len.

O manush kaj sas anglono te nasvajvel kade zorales ande kadi infuensa phenenas ke choresi leske ferik stabilt. Ale akanak maj chores kerdzilas leske thaj intrego vrama sovlardoj thela respiratoro thaj aba musaj sar anda jek hohamno specijalno bukho te den les lufto.

Normalno vaccinacija pe e kavera influensi so aven sako bersh keren karing le 35 koroni pe sako dafka ale pe kadi influensa kerla karing le 65 koroni pe dovareste maj kuchi thaj le firmi kaj kheren kadi vaccinacija bare love zarobina.