Argumenti zian pa bistånds love

Te den le haladen edjukacija pe le love anda bistånd atunchi zian kontra le internationalne regulonge kaj shotas o OECD pe bistånds love kaj phenen pe lende DAC-regulora kaj o Swedicko regegring inkren.  O Swedo inkrel jekh procento anda BNI, bruttonationalinkomsten ale o FN phenel ke anda 0,7 procenti kaj shaj den atunchi ferik 0,3 procenti shaj zial exempel pe edjukacija e haladenge te den len edjukacija te shaj aven ande internationalni zutimaske buchia e justitsminstro Beatrice Ask shutas kodi propozicija phenel e Gunilla Carllson.  

O Center partiet zial kontra kharing le planora te den le love pe edjukacja le haladenge.phenel e centerledaren Maud Oloffson.

Högskole thaj forskningminister Tobias Krantz phenel ke studentora kaj naj anda euoropa kaj site pochinen pe swedicko edjukacia ando bersh 2011 shaj avela slobodo te len stipendiumora anda milijonora anda bistånds love. E gunnila carrlson phenel ke kade site avel anda love kaj si ando biståndet.