Kultura

Romanipe mashkar e terne roma

Romanipe si jekh bari vorba. So si Romanipe?

Sar shaj e romane sikavne te siciaren e ternen romanipe?

Sar dikhen e maj terne po romanipe, save si e romane ghada, thaj kana inkren e terne pengo romanipe? Terne rom anda Norrköping sas ando Stockholm thaj e romani redakcia vorbisardas lenca pa kadal bucia.