Nevipe

E baljenge ano Svedskake farme o kondicie e djivdipaske si phare

But bersha e Svedska kerola kritika sar javer evropake thema kerena buti e zivotinjenca/dzanvaria (djur) ja se konkretno e baljenca. E Svedskako radio kerdje jekh reportaza kothe mothovolpe kobor avdive ani Svedska kerolpe trakaserie e baljenge ano Svedske farme. Akava rodipe kerdja te motholpe o chahcipe e organizacia e anavea djurrättsalliansen kothe kerdje ano but farme buti te dikhen sar o balje djivdinen, save kondicie isi ani jekh farama e baljengi, savo mothodjape kobor harica than si te djivdinolpe thaj kobor melalo thaj djungalo than itano kaj djivdinen o balje avdive. Akava mothovol kaj adjukha na kerolpe buti thaj kaj na ne i norm sar te djivdinen o zivotinje/dzanvaria (djur) ane Svedske farme hramonol ano piro raporti e organizacia djurrättsalliansen.