Romani chib

Ani Slovakia o roma sikljon romane ano Univerzitetia

Pindjardo si kaj but roma hasaren pi romani chib, numa e phure vakeren romane a e teren chi vakeren. Odoljestar akana ane telune Evropake thema sar exemplo e Slovakia zutinen e terne romen te sukljon pe dijaki chib ano Univerzitetia. Amen vakerdjam e sikavnesa kotar e Slovakia savo pushol Adolf Horvath savo phenol sar von keren buchi te sikaven e romane terne romani chib.