Nevi metoda te len narkotikako testo

Le forskare pe Karolinska Instituten ande procesaj te kheren jekh aparato te shaj avel maj letko te les narkotikako testo pe manush exepel ando tafiko. O aparato avela khade ke o manush pe kaste kheren o testo trobuja te phurdel ande jekh maska. Ande maska inkerdzola le partiklura anda narkotika kaj si ano manush pe jekh specialno filtro kaj khotar shaj bishaven andre pe analiza.

E forskare pe Karolinska phenen ke narazie biri o aparato te pindzarel amfetamin thaj methamfetamin. Kado si zurales unikato ke konik chi birisardas kado te kherel phenel o professor Olof Beck.