Ekonomia

Bare firmi

O Volvo si njerime kusa 4 thaj dopash miljiardi koroni, Volvo shaj lel ande buchi karing le 2 000 manushen, de kahtar o neve bersh.

Po Ericsson maj phares gelas sar azhukardaspe, O Ericsson si nejrime kusa 5 komma 3 miljiardi koroni de kado si jekh dopasj mljiardo sar so azhukardaspe, kado si 8 procenti maj cera sar ande kuko bersh. Skirij o Ekot thaj o TT.