1 oktober maj kuchi te khines kher

De khatar o adzes kherdzila maj phares manushenge save khamen te len undzole love te khinen kher. Akanak anen andre le bankura jekh bolånetak sar kaj phenen pe leste khado znachi ke biris zi kaj le 85 procenti te les undzulipe po kher vaj pe villa. Te khames inke 15 procenti  site les vareso so bushol blancolån kaj si pe bhuteste maj uchi e ränta.