But asylantora aven ando Swedo

Ande but komunura aven akana but asylantora, campingplatsora aj kaver skorte vramake khera lel ungule o Migrationsverket ke naj kaj te chon le.

Kade dor kado bersz rode opral e 22000 zene asyla ando Swedo. Karing le 4000 anda le pennen ke aven anda serbia, aj sa kadi vrama kuko bersz rode ferik 421 serbura asyla ando swedo.