Concilo e Evropko

Kedipe pa e Roma ano Concilo e Evropako

Avdive ano Concilo e Evropako vakerdjape kotar o roma thaj ljengi situacija ani Evropa. But raportia save si kerde ljendar phenen kobor si bi lachi situacija e romengi. Kaj but thema save hramosarde kaj ka den e manushikane chachipe na ikerenpe pe e zakonija, kaj but drom kerdjape genralno diskriminacija prekalo roma, kaj na kerdjape buti te kerenpe e roma integrisime ano thana kaj djivdinen. Ashunen so vakerolo Jhon Greenway savo kerlo buti pa migracijak e pusimata ando Concilo e Evropako, Maud De Boer- Buquicchio savi si generalno sekretaro pa e kedimata ando Concilo e Evropako thaj o Thomas Hamarberi komisioneri pa manushikane chachimata ando Concilo e Evropako