Nationalno

Neve love ando 2014 aj 2015 bersz

Ando 2014 aj 15 bersz avna 2-koroni aj 200 shela koroni e neve love opruch le purane ando Swedo.

Aj le manusz ando them saj kerna designa le love, po kaver bersz site inkrel o Riksbanken jek formgivningstävling pe intregi love, neve, purane, koronuffki vaj papiroczune love.