Shvedo las perdal Arktiska rådet

Adjes 12 majo lel o Shvedo perdal o sherutnipe khaj e Arktiska rådet e consilja pe Arktika.
Kadi consilja pe Arktika si jekh coperaciako forumo khaj si 8 thema andre khas si chachipe te alosarel ande e differentne pushimata. Kadal thema si sa e nordiska thema plus Russia, Kanada thaj USA. Pasha kadal thema si kaver organizaci kusa urfolk mashkar kadal si o Samerådet, numa kadale organizaci naj chachipe te alosaren ande e pushimata.

Mashkar sa e pushimata so si vazdine opre ande kadi consilja si sar te cirdel pe e themenge granici pasha e Barents Hav. Arktika si jekh barvalo than kusa but mashie, energia, mineralura thaj kaver bucia so si vazne ande e themenge ekonomi.

Kado sikadjiol pe kana e ministrura si po than thaj mashkar kadal sa ministrura si e Hilary Clinton anda USA thaj o Sergey Lavrov anda Russia. Ande Arktika si vi but ulej thaj kothe rodel pe ulej intrego vrama thaj akanak kamel pe te kerel pe vi neve droma pe transportura. Pe Arktika si karring 13 procenti anda e ljumako ulej thaj 30 procenti anda e naturake gazura si opral pasha arktika.

Kadal bucia si nasul pe natura thaj pe e zvierura so trajin kote, ke o ulej rumuj but thaj chi hasajvel kade sigo sar ande kaver thana phenel e Therese Jakobsson so si anda e organizacia Greenpeace.
E consiljaki buci si te kerel buci pasha sa kadal buci vi e pushimasa pe e urfolk so trjin kote numa pa kadal manush thaj pa lenge pushimata chi vazdel pe kade but. Kado si chorres phenel o Sverker Sörlin so si experto po Arktiskt thaj so sas maj anglal sherutno ande shvedoski polarno kommité ando bersh 2009. Vov phenel ke naj dosta but dikhipe pe e manushikane pushimata thaj pe e minoritetne pushimata maj but dikhel pe, pe e ekonomiako njeripe. 

Carl Bildt skirisardas adjes ande gazheta Dagens Nyheter ke o Shvedo kerla jekh buci te inkrel jekh lashi koperacia e themenca pe sa e pushimata thaj pasha kado te dikhel pe pala e urfolkets, pala kadale manushenge kondici te birin von te inkren pengo identiteto, kultura thaj te birin te trajin pala penge tradiciake ketanimasa.

Numa kado naj dosta feri te phenel pe shukar vorbi, Shvedo musaj te inkrel pe thaj te na kerel nasulimata thaj te pagrel o arktik kana rodel pe olej phenel e Therese Jakobsson anda Greenpeace.