Internationalno

Kampanja prekalji i diskriminacia e anave "DOSTA"

6:58 min

O Concili e Evropako kerdja jekh kampanja sar te achavolpe e diskriminacia prekalo o Roma ani Evropa. But romane bi raijkane organizacie ljilje than ani kia kmpanja thaj kerdje manifestacie thaj kedimata pa e tema "DOSTA" diskriminerig pe amende. Ani kampanja rodolpe e manushikane chachipe, chachipe ki edukacia thaj jekh socialno djivdipe kaj train e Rom. Amen arakhlampe e romesa Sasha Zankov savo pe organizacia ani Francuska ljilja than ani kampanja  "Dosta" te rodol e romnge chachipe ano Francuzo.