Nationalno

Laspe krisi phe jekh 35 berseko murs pa o sexualno brott

Jekh 35 bersesko stockholmosko manus shutaspe phej  krisi, anda zurales bare sexualna brott phej shavora. Le murses dine krisi pe o rättspsykiatrisk vård  thaj shuteles pe jekh specialno utskrivningsprövning.

Phenelpe  ke o murs si le themesko maj baro sexualno förbrytare phej savora andej themeski histuria. Leske övergreppen phej shavora zannas ande Stockholmosko omrodi.  De khatar o  2007 zi khaj 2010.

Anda shavora si inja identiferime thaj star khaj naj identifime. Sheja khatar oxtho berseke zi khaj 12 bersenge. O övergreppo ande sikadaspe sar bevis pa le filmura savala o murs kerdas.

Vov site potjinel kodole shejange savala si indentifeme 1 130 000 kroni ando skadestånd Pala krisako kher o murs lino opral le dese beseski themlica thena avilo nasvalo. De khaj si les jekh serigiösno psykikalno nasvalipe andakodoke lel sastijamsko zutimo.