Miljöpartiet putrel pesko kongresso

Adjes lel pe o politicno kongresso khaj e partia Miljöpartiet thaj atunci mukhen e purane sherutne o Peter Erikssin thaj e Maria Wetterstrand penge thana thaj duj neve avna pe lenge thana.
Gustav Fridolin si nominovano pe murshikano than thaj baro favorito thaj pe djuvlikano than avla jekh alosaripe mashkar duj djuvlia.

Åsa Romson thaj Mikaela Valtersson si e duj djuvljia so maren pe anda than sar sherutni ande Miljöpartiet. Kado than avla alosardo tehara (savato).

Adjes avla jekh nevo partiako sekretari alosardo thaj kodo avla o
Anders Wallner so si o propozalo khatar e valberedning e gruppa so del popozalura pe manush.