Nationalno

Zorako ansuripe magelpe the avel kriminalno

Zorako ansuripe phej shavora trubujas the avelpe kriminalno phenel le regeringosko  utredare Göran Lambertz.Adjes le dada thaj le deja khon del romste romjate penge shavoren shaj nakhel lenge bi straffosko. Thena zanelape ande the sikavelpe phej krisi ke sas zorako ansuripe. O Göran Lambertz kamel le krisi the lenpe thele savala den jekh shajope le daden thaj dejan the shaj ansurin penge shavoren the la lenge 18 bers. Kado avri rodipe zukarelpe the avel gata zi khaj o 2012 bers.