Internationalno

Avdive si e nashutnego/azilantiengo dive ano FN/UN

5:47 min

Avdive si 20 juni o dive e nashutnengo thaj azilantiengo ano FN/UN. Thaj akava brers si o 60 bersh sar ikerolpe akava dive. Prekalo o raporti kotar e humanitarne organizacie phenolpe kaj avdive si 43 miljionia nashutne save nashen te roden jekh poshukar djivdipe ane javer thema. But djen gindinen kaj savoe aven ani Evropa numa na ne adjukha on djan majbut ande chorolje thema. phenolpe kaj ando drago ljumia si 43 miljionia nashutne, savenge si but phare avdjes te arakhen jekh sigurno than phenol o raporto ando UHNCR.