nationalno

Panch geni panden karing o prostata cancer

Pansh specificni geni saj panden karing o agressivno aj mulano prostata cancer.

O riziko te merel o manusz ande kado nasvalipe kerdjol maj baro so maj but kasave geni si le murszes kaj nasvaloj.

Kado araklas jek sweditsko aj amerikanitsko rodimasko gruppa. Forskare anda Karolinska Institutet ande Solna dikle perdal o DNA katar le 2800 mursz.