Djuklano nasvalipe ando Shvedo

Angluni data ando Shvedo arakdjilas pe ke o nasul nasvalipe pe djukel, Brucella Canis.
Kado nasvalipe kerel ke e djukel kerdjion sterilne thaj khaj e djukla arakdjion pe mule djukelora.

Brucella canis si pharo te arakhel pe avri thaj te del pe kadi diagnosa ke si but kaver nasvalimata pe djukel so shaj te aven pashe.

E symptomura si ke e djuklia phiren pare mule djukelorensa thaj e djukel shutcion zurales uni shaj te len phare infekci ande jakha, buke thaj ande godji.