Internatonalno

Summit of Mayors on Roma

Akva kedipe si arangirimo kotar e rig e Evropake Conciloske general sekreteresa pe romane puchimata o Jeroen Schokkenbroek ke jekh koperacia e foras a Starsbourg thaj Strasbour Club e komunako nätverk (kedimata). Vov vi phend kaj si but importantno aklje kedipa te vazolpe o puchibe sar te kerope maj mishto buchi te pahgolpe e diskriminacia prekalo e Roma.

Amen dikha kaj ande paluno vreme si but projektia save ljiljepe bucha te kerolpe jekh poshukar integracia e romenge ande foria thaj regionia Phenolpe kaj avdive djivdinen 10 dji ke 12 miljionia roma thaj but ljende djivdinen ande segregirime thana. Saven ane but thana andi evropa si diskrimirime, von mardon, thaj kerolpe pe ljende deportacia numa so von si roma, sar ando paluno vrama so sas ando Francazo thaj javer evropake uniake thema. Ane but rodimat save kerdpe pe rom mothotilo pe kaj e roma train ande margine e trajoske chjorolje, bi shkolako bi buchako thaj ande paluno raportia savo kerda vi o concilo e evropako thaj o komesari o Thomas Hamarbegr mothol kobor si chore e romenge andi Evropa.