Nationalno

But terne kamen te sikljon ando univeziteti

O intreso te lundjaren e studier ande universitetia si baro. Majbut se 202 000 personer rodle te djan andi shkola so sijekh procento maj but. E terne save kamen te lundjaren pire studie si dji ke 24 bersh, sebepi sostar keren studia si kaj but e terne si bi buchako. Sar vi maj anglal e maj pindjarde studie si pa e juridika thaj e doktorienggi edukacia. E maj atrktivni shkola mashkar e 20 top univerzitetia si e shkola Linnéuniversitetet perekalo e staiski so kerda o VHS.