nationalno

Terrorhot tordjol pek trinengi ando them

Kanna o Säpo dek bersz kodoleske vazdas o terroristicno hot katar jek dujengi kaj jke trinengi o angluno razo, kerde von kado andak specificno manusz.

Akana, shute kadal manuszes pe krisi anda vareso kaver so kerdas. Aj iva kado hot akana naj relevant, tordjol o hotnivå maj dor pek trinengi.

O sherutno anda Säpo o Anders Danielsson pennel ando Dagens Nyheter ke o Swedo so maj butivar kerdjol hotad, sar exempel internetoske patra kaj si inspererade katar e al.Qaida, aj anda kodo muken von o hot nivå te terdjol pek trinengi.