Nationalno

Ando Skåne regio ka dolpe e vakcina HPV

2:49 min

O regio Skåne na kamol maj te adjukerol pa o nationalno vorbipe ka dolpe mi vakcina e chijenge prekalo o livmoderhalscancer, e chijenge save djan andi Shkola. E HPV-vakcina akana ka avol gata odoljestar so o regio Skåne ljilja ando po vas te kerol kontrakto dirket thaj te dolpe vakcinae sa chijenge save si bijame ando bersh 1993.

Te adjukerdjam but si posibilita kaj but trene chija shaj achoven bi vakcinako maj anglal se agorinen piri gimnazia shkola, thaj akav ka kerol phare te dolpe ljenge informacia te agorindje e shkola phenol o Gilbert Tribo.

Sa e landsting ando Shvedo maj anglal ljiljepkan te keren vorbipe thaj kontraktia te kinepe vakcine numa e vackvine chi avilje andi vrama. E vakcina HPV arakhol o livsmoderhalsen te na nasvavol katr o cancer, thaj sa e chija ando 5 thaj 6 klasa trubuje te lejn ankia vakcina ando bersh savo nakhlja.

Odoljestar so e firma na ikerope pa o kontrakto sar dindjepe vorba, thaj ande but vrama e vakcina chi avilji andi vrama, ando regioni Skåne holajlje. Thaj odoljestar kerde kontrakto javer firma Sanofi Pasteur, te kerda vareko pe ljende kriso o regioni skone ka pochinol strafo so phaglje o kontrakto.

Numa o Regioni Skåne phenol kaj ljenge juridkake expertia phenen kaj si posibilita te kerolpe thaj kaj akava so kerolpe si regularno. E vakcina ka dolpe ando angluno vas maj anglal e chijenge save chi sas sexualno debuto, numa e chijenge save ka dolpe akija vackvina si bijamen 1993 bersh.

Thaj akan naj aktuelno e regioniske Skåne te kerolpe kontarko javer grupenge save trubun t eljen vakcina. Me pachav kaj o centralno kontrakto andi sig vram ka avol gata, thaj ka lamen e vakcinenca saar so sas planirimo te dolpe phenda o Gilbert Tribo.