Internationalno

Romane chave thaj chija ano trafficking

9:48 min

Ani teluni Evropa djivdinen but miljionia Roma, majoriteti ljendar djivdinen chorolje thaj ano segregirime thana kaj e existencia e djivdipaski itani ano margine. Akava phenol vi e Camilla Ravnböl savi kerda studia pa e romane trene djuvlja thaj pa o trafficking e organizaciake UNICEF savi kerol buchi te arakholpe o manushikane chachipe. Lako rodipe thaj e studia hine ani Rumunia, Srbija thaj Makedonia gade voj phenol amenge sar voj kerda buchi thaj so dikhla po than.

E Camilla phenol kaj kana e familjie djivdinen ane adjukha but chorolje thana, e mansuha save keren buti pa o trafficking hohaven but droma e dade thaj e dija, on phenen ljenge kaj on ka zutinen ljenge chija te alji ljenca ani upruni evropa te kerol buti. Si but strategie savenca e kriminalne grupe keren buti phenol ani pi studia e Camilla Ravnböl.

Ni jekh stato na kerdja implementacia, ja se vastesko plani te mothoven akav baro probljemi te shaj e familjia te den poshukar informacia savi shaj te zutinol e dade thaj dija te djanen sar te arakhen pe chaven te na aven zrtve ano traffficking.

Te achavolpe akija bari industria savi bajrol svako dive nashti, numa o stato shaj te kerol but javer mekanismia save o manusha shaj te roden zutipe so avdive ano telune evropake thema akalje manushenge nanne. O raportia si but imoprtantne odola mothoven kaj si zakoni sa e manushenge si mansuhikane chachipe thaj trubun te arakhenpe phendja e Camilla Rovnböl savi kerdja studia thaj rodipe pa e romane djuvlja thaj chija save peren ano trafficking e organizaciajake UNICEF.

Fundo pe amari journalistiska si te avas neutralne thaj te pachan pe amari buchi. Sveriges Radio si neutralno thaj chi ljol rig andi politika, religia, ekonomia vaj varesave oficilane prvatne njerimta.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista