"Shaj te keren buci zhi khaj 75 bersh"

Adjes avilas avri jekh intervju kusa o statsministro Fredrik Reinfeld ande DN khaj o Reinfeldt phenel ke trobujas te vazdel pe opre e bersh kana e manush si te len penge peski pensia.
Vov phenel ke si jekh problemo ke e manush len e pensia kana von si 65 bersh thaj phenel ke vov dikhel ke maj angle birina e manush kam te keren buci zhi khaj e 75 bersh.

O ghindo khaj kado si ke e manush trajin maj but sar maj anglal thaj atunci trobuj te avel jekh ekonomiako standardo mashkar e manush thaj kodo standardo naj mindik e manushen kana von len pensia kana von si 65 bershenge.

Kado vazdel vi reaktci mashkar kaver manush ke von phenen ke te kerna e manush but buci chi avna bucia e maj ternenge pe buciako marketi.