Nationalno

Nasvalje kotar o narkolepsi roden trajoski garancia

5:18 min

E baljeski vaccina nasvardja buten cikne chavoren thaj ternimaton e nasvaljipa narkolpesi. Odoljestar akana shov kotar o dadad thaj o dija roden kotar o stato te dolpe trajoski garancia pe ljengo nasvaljipe kotar e vacinana. O dada thaj o dija hramosrade ano jekh ljil e kedimaske Narkolepsiföremingen thaj roden o chachipe pire chavenge hramol avdive e gazeta Svenska Dag Baldet. E chavoren saven si narkolpesi katar e baljeski influensa alje ani odija situacia kaj ljenge si musaj te ljen medecian drago trajo, thaj akva nasvaljipe shaj vi te kerel ljenge phare te keren bucha ando anglunipe.

O nasvaljipe narkolepsi si jekh nasvaljipe savo shaj te chol tut sig te sove ane sa e vrama e diveske, shaj te haser e muskelkontrollen, thaj te hachare periodia kana san but loshako thaj but sig holjamo kana vi na ne odoljeske vrama. 

 Sa o mansuha save nasvaljilje katar o nasvaljilpe narkolepsi ka ljen pochimos so o stato anda decizia dji ke 50 000 krune thaj ka dikholpe maj dur so trubul ljeneg kan ake aven dji ke pire 18 bersh sar ka ovol oljenca. Numa e dad thaj e dija dara so ka ovol ljenge chavorenca, von gindin kaj e love naj te oven dosta sar zutipe. Von gindin akav ekonomiako zutipe savo del o stato avdive naj garancia so ka zutiljen te trubuja ljenge majdur ando trajo.

O dada thaj o dija vi keren bange e satato so kerda jekh bari kampanja te ljen o manusha e baljeski vaccina, on phenen kaj o stato si rensponsibilita so ljenge chavore nasavljilje. O Thumas Norberg si dad e nasvalje chaoreske katar e narkolpesi thaj vov si vi o sherutno ano kedipe Narkolepsiföreningen.

Me mangljim te dikah sa jekh kampaja akan te kerol o stato sar so kerdja kana dindjape e baljeski vaccina. Numa te zutinolpe e chavorenge save nasvaljilje katar e vaccina. Te puchenpe kaj si sa e nasvalje akana? sar shaj te zutinaljen odoljen save nasvaljilje katr e vaccina? so na keren seminaria, kedimata, sost but djne na djanen khanchi pe akava puchibe phenol o dada e nasvalje chavesko.

Kana kindjepe e vaccine katar e medecinaki firma Glaxosmithkline cidindjape ljendar e rensponisbilita te nasavjlo vareko. O socialmininsteri o Göran Hägglund phenol kaj o stat ka zutil sa odoljen save nasvalilje palji e vaccina.

Ja versavo ekonomijako zutipe ka delpe dji ke 170 chavore save nasavilje palji e vaccina savi ljilje. Si jekh osiguranje savo ka anolpe numa ka aven ane varesavo nivo. Akan amere juristi keren buti te rakhen savi si e majlachi forma sar te dolpe ekonomiako zutipe akalje grupake save nasvailje. Akija si jekh bi lachi situacia so khoni amnedra na djandjam kaj ka avol gade.