Nationalno

Romane azilantia phiren majbut se 10 bers ane EU thema.

7:43 min

Romane azilantia vakeren kaj phiren katar o jekh them ke javer them ane Evropake Uniake thema numa khoni na dol ljen azilji uzalo odova so ljen isi chachipe te lejn azilji phenen von. Palo o maripe savo sas ani purani Jugoslavia but roma rodindje jekh polacho trajo ande javer thema odoljestar so chudljeljen katar pire khera kaj von train, varesave ljilje o ljila numa but ljnedar garavenpe te na irin ljen napla ano them koatr avilje sar exemplo ano Kosovo, Srbija thaj Makedonia. Ashunen ljenge experience so kamen te phenen ano amaro programo o radio romano.