Nationalno

Carl Bildt phenol kaj naj chore te bikina vapen ani Saudiarabien

O ministri avrial e Buchako o Carl Bildt na dikhol nisavo probljemi te bikinolpe vapen/orozije e themeske Saudiarabien, harnmol avdive ani gazeta Dagens industri. So kamol te phenol o Bildt kaj lje kohoni chi puchla kamen mi te bikinenpe pansarvärnsrobotar ando Saudiarabien kotar ISP (Inspektionen för strategiska produkter). Vov vi phenol kaj te puchenape ljestar vov chi achavola o bikinibe. O Carl Bildt vi phenda kaj o Shvedo si e themasa saudi arabien sar jekh familjiaki firma, gade hacharolpe.