Nationalno

Bi lachi vrama ane djes e patradjinake

Iv adjukerolpe ane djes e patradjinake, akava kerol te oven brigake ando trafiksäkerhetsexperter, odoljestar so but exidentioa kerdjon ane akal dive pe Shvedoske droma. O risko si baro odoljestar so but djen reslje te paroven pire jevendeske rote ano milajekse rote, von trubum extra po lokhes te traden piro vordon, phenol o Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör ando Trafikverket, till TT.

Vov phenol kaj e bilistia te na aven chinde maj anglal ljnep te djan ando drom, musaj te ovoljen pe peste e vordonesko pojas, thaj te keren than mashkar o vordona te na trades but pashe javer vordoneske si e tipsia save dol o Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör ando Trafikverket.