Nationalno

Bisfenol A kaj si ande burkora chi avla slobodo

Bisfenol A kaj si jek substanso kaj romuj hormoni si tena avel slobodo ande lock pe burkora ande shavorengo habe ando Svedo. Kado phenel adjes o regeringo. Thaj vi kaver departementura site dhiken kaj maj but shaj avel kado substanso ande kaver produktura. Bisfenol A si jek choro, toxicno substanso kaj kherel ke o manush shaj lel cancer aj romuj e hormoni.

Kado phenel e miljöminister Lena Ek, aj phenel sostar o regeringo chi kamel te avle ande burkora ande shavorengo habe. Voj phenel phenel ke chi trobujas te avel kado substanso ke e shavora si maj sensetivni thaj ke si o substanso ande kasave produktura sar ande burkora. Bisfenol A si jek chemikalo anda plastiko aj naj ferik toxicno ferik ke shaj kherel phares te avel te avel le manushes shavora.