Nationalno

Chi avela strejko

Pala negozaciji kaj ghele pravje intrego zhoja, avile po agor o Lo-facket Handels thaj e arbetsgivarna ando Svensk Handel pe jek nevo jeke bershesko kontrakto. Thaj kadalesa chi kherde o strejk kaj o Handels sas te kherel kadi rachi. O nevo kontrakto del le bucharnikon jek vazdipe pe 710 koroni ando shon. Kodo si cirka 3,3 procenti ande bucharnikongi pochin cirka 21.000 koroni ando shon. Anda kado vazdipe lena savore 390 koroni, thaj e resti site ulaven lokalnie. E Anna Persson kherel buchi ande jek ICA-närbutik ando centralno Stockholm, thaj loshal anda nevo kontrakto.

Voj phenel ke mishtoj kaj avile po agor ando kontrakto thaj zurales mishtoj ke naj kasave bare e diferenciji mashkar e ziuvla thaj morce. Kodol kaj kheren buchi ando lager line jek vazdipe pe 665 koroni ando shon. O nevo kontrakto sikavel ke visstidsanställda shaj lenta stalo buchi pala jek bersh.