Nationalno

Khera kaj si 10 kvadrarmetri?

O Stiftelsen AF Bostäder ando Lund line akanak ke slobodoj lenge te kezdin pesko experimento te bodulin stundetonge khera kaj si zurales csinonona te shaj kheren man lezni hyror. Varkana chi muklas kado te kheren o Boverket thaj thele malade lengi applkacia te bodulin csine khera.

Le khera si mashkar 10 thaj 37 kvadrat metri aj site aven kherde jeke zi kaj e trine manushenge. Te avla ke kadi projekta si jek succeso thaj ke o AF kamen maj dur te kheren kadal bucha trobouja te kheren jek nevi dispansansökan