nationalno

Maj lashio zutipe cine organizacienge

Akan paruven le regulura karing o statsbidrag pe ternenge organizacji. De katar o 2013 bersz chi avla kade ke sode membrura vaj lokalni organizacji decidulij sode love site peren le organizacjien, aj kado lasharela e situacia le maj cinne organizacjienge pennel e Lena Hallberg anda Ungdomsstyrelsen.

Akana si intregi organizacji, soske bare vaj cinne tenna avna te len jek zutipe kaj sital 350 000 koroni andek bersz, aj akana vi avla kade ke vi le cinne organizacji birina te len o rörliga kotor anda zutipe. Maj anglal kade sas ke o rörliga kotor birinas feri organizacji kas sas maj but sar 3000 membrura.

No o budgeto chi avla maj baro feri ke ashela aj si maj dor 250 miljonura, aj anda kodo maj chores avla le maj bare organizacienge sar o Scoutrörelsen, aj maj feder le maj cinne organizacienge.