Nationalno

Hovrätten den avri Södertälje-convictura

O Hovrätten inkren o tingsrättens convictura karing o kriminalno gruppa ando forosko kotor Södertälje.

Kado znachij ke e trajoske convictura karing o sherutno la gruppako o Bernard Khouri ashel sar kaj si, thaj vi temilacke convictura 16 kavere murcenge.

O Hovrätten inkrel kusa o tingsrättem ke sas jek nätverk vaj bari gruppa ando Södertälje kaj inkrenas kriminalni bucha thaj illegalni gejmura, cirdenas andre love kusa violencia thaj vi utpressning.