Nationalno

Regeringosko rhoditori proposulij sar te nazekalis po vård

Patientura kaj naj chale kusa pesko bolnjicako zutipe vaj vård birina ande futura te den peske klagomål vaj te nazekalin direktnie ande bolnjica, thaj na via o Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kado proposalo avel katar jek rhodipe vaj klagomålsutredning. Thaj jek atveto si ke o IVO te len maj cera buchi thaj te birin te fokusolin pe jek maj bulho dhikipe pe bolnjici vaj vård.

Von phenen ke e vrama pe jek investigacia avla maj cera te inkrena e bolnjici thaj e vårdcentraler peske vlasni klagomål vaj so e patientura nazekalin.

O Anders Printz si e regeringosko rhoditori ande kado pushipe.

- Kado znachij ke so e patientura nazekalin avla lino ande buchi maj sigo. Sa kadi vrama biria o IVO te hasnin e resursura te dikhen pe akutni fallura ando vård kana naj sar kaj trobuj ande jek landsting, phenel o Anders Printz.