SJ lel tele musajipe e nashutnenge

SJ kerel parujimata te kerel e nashutnenge maj lokho te traden ando Shvedo.

SJ lel tele o musajipe te sikavel pe legitimatcia kana si manush po nashujipe, kado kerel pe te avel lenge maj lokho te traden ando Shvedo.

Kodo ke lel pe tele o musajipe pe legitmiatcia naj feri kodo parujipe so SJ kerel te kerel e situatcia maj lashi e nashutnenge. E firma kerel vi maj lokho lenge te traden kusa but bagazho thaj kadal manush shaj vi te khinen penge biljetura po geshi.

Kadi decizia sas lini parashtune thaj sa e buchiara line jekh mail kadala informatciasa.

Te avla maj phares e situatcia shaj SJ te kerel inke parujimata ande pengo systemo.