Pharo vestipe e Shvedoske

Shvedo vestosardas arachi o matcho ando fotbol karing Austria ande Europaki kvalifikatcia kusa 4-1.

Kado kerdas ke o shvedo hasardas pesko dujto than ande grupa e Rusiake khaj njerisardas pesko matcho karing Liechtenstein kusa 7-0.

Akanak si o Shvedo po trito than thaj si inke duj matchura ande grupa thaj pachal pe ke o Shvedo shaj te lel o trito than thaj kodolesa te khelen jekh paluno matcho ando Playoff pa jekh kvalifikatciako than ande Europako khelipe ando fotbol so avla ando Francuzo ando bersh 2016.