Maj but faloske zjuva

Ande so maj but khera aresen e faloske zjuva - vägglöss, pasha kodo trobuj maj but kolektivne tradimaske mashini sar busura, thaj gesha te aven uzharde - sanerade khatar kadal faloske zjuva.

Tela o paluno bersh kerde e maj bare uzharimaske firmi karing 25 000 uzharimata pe kadal faloske zjuva thaj e firma Nomor phenen ke zurales but vazde pe e sifri kusa e faloske zjuva.

Maj but aresen e faloske zjuva ande studentonge khera thaj ande blockura khaj but familji trajin.

But manush ghindon ke o mel akharel e faloske zuven numa kado naj chachipe e kerme aven manushenca thaj kado avel khatar mebli thaj bagazhura, phenel o Håkan Kjellberg khaj si experto pe firma Anticimex.