Nationalno

So te keras kana chi dena amen love kana mangas pe droma

3:20 min

Adjes o nationalno samordnare martin valfridsson aj e äldre och jämnställdshetsminister Åsa Regner skirisarde jek artikolo ando DN kaj von pende e manush te na den e mangitoren love kana mangen.

Maj feder te bichaven kodol love kaj organizatci ande lenge teme aj o zutipe te avel lenge kote.

Ame anda radio romano gelam aj pushlam katar jek rom o Shaban so si jek anda manglitora so vof gindo pa kado.

O rom o Shaban penel ke vof chi patcal ke e organizatci ande lesko tem avena te zutin e romen, maj dur penelas o rom ke so but anda kadal organizatci keren hohavne butca, len lenge anava lenge lila aj feri kabitoti kiden love o romenge aj e love shon ande peske posocha , kade sar vof chi dike chi jek franko lov zutipe katar e organizatci ande romunia.


Majdur penel vof ke kate von shaj kiden peske jekcera love e manush si lache aj doj trin koroni mindig varikon del les aj anda kado vof shaj te trajij, te lena kado mandro lestar vof chi zanel so lesa avela po ande romunia naj les trajo naj sar te kerelpeske kadal kopiki. Kote o manush purhol de terno aj merel. Penel ke leske pure mule ando baro choripe aj les si hurde shavora aj vof musaj varisar te zutij len kado si lesko mandro.
Te avela kade ke e manush shunena pe ministrora vof hasajvel les naj chi sosko zutipe ande Ruminia aj vof chi patcal ke kodol love so avena bishade katar e mansush ando shvedo zana sar zutipe kote kaj trobuj

Vorbias e romesa ke kadal organizatci kam kamen te kinen lenge pova te shon lenge kera aj te shaj von keren peske majlasho trajo ande pesko tem sar vof gindoj pa kado.

Vom mange pe kadi pendas ke kade chi avela, len naj kanci naj kera naj statuso ando tem. Kado chi avela parodo vof chi pachal. Von o tem aj vi but organizatci so kote si naj te den aj te zutin kodolen so trobuj, von inke pashe len lendar kodo cera so len si. Konik chi del len kodo zutipe so len trobuj, shoha nas zutipe ande lesko tem e romenge.


Po agor vof mange pendas so vof kote te hal ande romunia, o trajo si zurales paro. Les si cine shavora kere anda save vof si te del len te hal kote naj sar te kerel kadal hurde love so vof kate kerel. Te lena kado lestar so vof atuntci kerala.